fredag 5 februari 2010

Peak-oil: Välkommen till en mindre värld!

Den här veckans fredagspaller blev betydligt längre än vad jag hade tänkt mig. Ämnet är något som jag själv hörde talas om för bara några år sedan. Det är också en fråga som alla borde känna till, det är frågan om peak-oil. Jag vill understryka att detta inte är en vetenskaplig genomgång där jag även har tagit till mig av källkritiken. Istället ska det ses som en ytlig och översiktlig genomgång av ett stort ämne eller som jag själv säger: fredagspaller!

Introduktion
Peak-oil är ett begrepp som beskriver att jordens oljeproduktion har nått sin maximala nivå. Efterfrågan på olja är omättlig, så problemet är produktionen. Vissa menar att peak-oil inträffade redan 2006 då vi producerade 85 miljoner fat per dag. Det är en nivå som har sjunkit sen dess kanske p.g.a. finanskrien, men det är en produktionsnivå som peak-oil-anhängarna menar att aldrig mer kommer att uppnås.

Egentligen handlar inte peak-oil om den här topp-produktionen utan om nedgången som kommer i bakvattnet! Den nedgången antas nämligen bli både brant och dramatisk. Brant eftersom det kommer att gå fort (kanske på 10 år), dramatisk eftersom vi blir tvungna att fullständigt förändra vårt levnadssätt och antagligen sänka vår levnadsstandard.

Peak-oil beskrivs ofta grafiskt som en klockkurva, den s.k. Hubbert-kurvan. Den är uppkallad efter M. King Hubbert som arbetade som geolog på Shell på 50-talet. Han studerade enskilda oljekällor och fann att produktionen hade den här utvecklingen, något som han sedan aggregerade och förde över på hela länders oljeproduktion. 1956 förutspådde Hubbert att den amerikanska oljeproduktionen (lower 48 states) skulle toppa någon gång mellan 1965 och 1970. Trots massivt motstånd från sin arbetsgivare offentliggjorde han prognosen. 1970 fick han rätt när oljeproduktionen för dessa "lower 48 states" nådde sin topp. Peak-oil-teorin blev ett begrepp.

Globalt kan man förstås göra samma räkneövning och det är väl det som det Internationella Energi organet IEA ska göra åt oss. Peak-oil anhängarna menar dock att IEA gör allt för att mörka detta! De upprätthåller istället "en fasad av hög oljeproduktion" för att världsekonomin inte ska kollapsa! Detta låter lite för dramatiskt för att vara sant. Ekonomin tål absolut dåliga nyheter, även om konjunkturen kanske inte gör det? Historien har också visat att dåliga nyheter ändå kommer fram till slut. Nu kanske man inte ska överdramatisera kritiken mot IEA, men faktum är att de har gjort en hel del dramatiska nedrevideringar av produktionen de senaste åren. Ingen rök utan eld?

IEA (och peak-oil motståndarna) brukar påtala den teknologiska utvecklingen samt att vi ständigt hittar nya oljekällor. Därmed skulle tillfälligt minskad oljeproduktion inte vara så farligt eftersom vi kommer att använda mer energisnåla maskiner i framtiden (och klara oss på mindre olja). Problemet är dock att efterfrågan ständigt ökar, samt att våra nuvarande oljekällor sinar i en takt som överstiger nytillkomna källor. Dessutom är det också tyvärr så att de nya källorna ligger på otillgängliga platser som t.ex. långt under havsbotten. Oljan kanske räcker till när man räknar antalet fat, men processen att ta den från källan till bränsletanken på våra bilar blir betydligt dyrare!

Oljeprodukter
Om man tänker sig vad som kommer att försvinna med oljan så har vi några självklara produkter. Bensinen är förstås den enskilt största produkten, bensinen som driver våra kära bilar. "Vi får helt enkelt svänga över till elbilar" kan man tycka. Tyvärr är det inte så enkelt. 95 % av våra transporter sker med hjälp av fossila bränslen och det inkluderar ALLA typer transporter! Med andra ord när vi varje morgon dricker kaffe så har det transporterats hit med hjälp av olja. När vi köper varor "made in utlandet" så har det transporterats hit av olja. När vi köper inhemskt producerat, har komponenter och ingridienser transporterats hit av olja. När vi semestrar i Thailand eller åker och storhandlar så kan vi göra detta tack vare oljan. Det är således inte bara pendlare och husvagnsägare som måste ändra sin livsstil. Oljeberoendet är mycket mer spritt än så.

Vi använder också en hel del olja till att framställa energi! Det här gäller inte bara egnahemshus med oljepanna som värmekälla, vi har hela städer som förlitar sig på dieselverk. Något som har använts flitigt denna vinter. Här i Norden har vi tur som kan utnyttja en massa älvar till storskalig energiproduktion, men i många delar av världen har man valt det enkla oljealternativet.

I mellanöstern används även olja för att ta fram rent vatten. De må ha ett överutbud av olja, men de saknar sötvatten. Därför tar de saltvatten som via en mycket energi-intensiv process omvandlas till sötvatten. Vad ska de göra efter peak-oil?

Olja används också i hög grad i jordbruket. Vårt moderna jordbruk är helt beroende av maskiner som drivs med olja. Om oljan blev alltför dyr så tvingas bönderna ställa undan maskinerna och se hur ogräset tar över åkrarna. Även gödselproduktionen är beroende av oljan, liksom transporten av utsädet. Utan olja kommer alltså produktiviteten i jordbruket att falla dramatiskt. Med andra ord, kanske man borda skaffa sig en egen täppa...


Alternativ till olja
Oljans stora fördelar är dels att den är effektiv och dels att den är portabel! Att bränna en liter bensin skapar mer energi än vi kan få fram på annat sätt, om vi inte vill ha ett kraftverk på taket! Elbilar må vara på intågande, men de har ännu ingen större räckvidd och dessutom är batterierna otroligt tunga. Gasbilarna känns lite farliga, även om detta förstås var ett rent handhavande fel (detta ska inte kunna hända *ironi*).

Ser vi till den storskaliga energiproduktionen så är alternativet till oljan helt enkelt kärn- eller kolkraft. Det sistnämnda är en miljöförstörare av rang och det förstnämnda har alla vi som växte upp med Tjernobyl lite svårt att ta till oss. Faktum är att kärnkraft är en mycket effektiv energikälla. Problemet är förstås hur man ska förvara avfallet i 100.000 år, ett problem som jag får behandla i en annan blogg.

Det finns förstås andra alternativ som vindkraft och solceller, men i dagsläget har de för låg verkningsgrad för att kunna konkurrera med olja.

Den bistra sanningen är således att vi idag knappt har ett vettigt alternativ till energiförsörjning, framförallt inte när det gäller portabel energi. Vi är fast med oljan.


Konsekvenser av peak-oil
Man behöver inte vara nobelpristagare för att inse att vårt oljeberoende är djupt och att avgiftningen kommer att vara tung! Konsekvenserna av en snabbt minskande oljeproduktion kommer att övergripa vårt förstånd! Amerikanska energidepartementet genomförde en studie 2005 som kom fram till att när "peaken" blir ett faktum kommer volatiliteten att bli enorm! De ekonomiska, politiska och sociala kostnaderna kommer att vara oöverträffade! Det finns alternativ, både på utbuds- och efterfrågesidan, men för att de ska få en ärlig chans borde dessa åtgärder sättas in 10 år innan "peaken". Med andra ord - nu!

Forskarna föreslog att världen årligen borde investera en miljard USD per år i åtgärder som motverkar oljeberoendet. I det ingår inte effektivare användning av dagens oljeprodukter utan utveckling av alternativa energikällor.


Investeringsmöjligheter?
Ur ett investerarperspektiv finns det alltid möjligheter, även med peak-oil. Frågan är bara var?

Naturligtvis kommer oljepriset att skjuta i höjden och ett fat olja kanske blir mer värdefull än guld? Då ska man naturligtvis vara aktieägare i oljeproducerande bolag, dvs de producenter som själva framställer olja från egna fält. Man kanske ska undvika företag som raffinerar inköpt olja. Även om de kanske kan trycka kostnaderna vidare till sina kunder, är de ändå beroende av inköpspriset. Bolagen med egna fält är mest bereonde av produktionskostnaden.

Bland de sistnämnda bolagen ska man dock inte underskatta den politiska risken. Många bolag är verksamma i diktaturer och oroliga länder. Deras regeringar skulle knappast tveka en sekund att förstatliga utländska bolag i bästa Chavez-anda, ifall situationen krävde det! Även vår östra granne har visat dylika tendenser och det var för att ägaren hade en dispyt med landets president. Om vi får en "peak-oil-kris" så väger tyvärr lagar och etik ganska lätt.

Alternativa energikällor är förstås där man helst vill vara investerad. Hittar man bolaget som får fram en patentskyddad produkt som är lika portabel och effektiv (eller bättre) än olja - då blir man ekonomiskt oberoende! Tyvärr finns inte den produkten idag. Det är t.o.m. så illa att de produkter vi har idag inte ens är nära. Alla innebär någon form av kompromiss. Dessutom har vi flera olika konkurrerande tekniker och idagsläget vet vi inte vilken som kommer att bli dominerande. Investeringar i alternativa energikällor är idag mer en bra ide än ett konkret alternativ. Fast man kan ju alltid hoppas...

När det gäller den storskaliga energiproduktionen kanske man ska investera i kärnkraftverk eller företag som bygger dessa. Om oljan tar slut snart lär behovet öka exponentiellt!

Kanske det finns andra investeringar? Förslag någon?


Sammanfattning: Oljan kommer aldrig att slut!
Det kan tyckas lite barockt att skriva världens längsta blogg om konsekvenserna av kraftigt minskad oljeproduktion, för att i sista stycket konstatera att vi alltid kommer att ha olja! Faktum är dock att vi aldrig kommer att få slut på olja! Problemet kommer istället vara att oljan blir så dyr att vi inte kan använda den i samma utsträckning som vi gör idag. Det är denna process och påföljande prishöjning som kommer att tvinga oss till dramatiska förändringar i vardagen. Initialt kommer det säkert att skapa en kraftig lågkonjunktur! Vad som händer efter det vet ingen i dagsläget.

Antagligen kommer bortfallet av billig, lättillgänglig olja att bli så dramatiskt att vi helt enkelt inte kan förstå konsekvenserna just nu. Enligt Jeff Rubin (se länk nedan) är kanske den största konsekvensen av peak-oil blir att globaliseringen avstannar och t.o.m. motverkas! Idag tar vi för givet att resor och transporter är "gratis" eller marginella. Om något är billigare någon annanstans så flyttar vi helt enkelt produktionen dit, för att direkt efter transportera produkterna tillbaka inför försäljningen! Transportkostnaden är inget som helst problem. Om oljan kostar 300 USD per fat så måste vi tänka om. Plötsligt går det inte att transportera billigt längre. Plötsligt kanske lokalproducerat blir "lågpris"?

Det här innebär att världen krymper! Med globaliseringen har vi utökat vår världsbild och genom flitigt resande har vi lika bra koll på Phuket som många städer i centaleuropa. Med högre transportkostnader kommer detta beteende att ändra dramatiskt. En långresa för framtidens generationer kanske innebär central- eller sydeuropa eller Estland? Den här processen menar vissa att startade 2006, andra menar att den kommer igång före 2020. Det enda som verkar säkert är att peak-oil kommer att ske! Vad man än tror om framtiden och tidsplanen så borde man börja förbereda sig på en mindre värld redan idag. Den behöver inte vara så mycket värre än den värld vi känner idag, men den kommer att vara annorlunda.

Det brukar alltid vara bäst att förbereda sig, men hur? Jag hoppas komma på det inom några år. I dagsläget låter teorierna om "en mindre värld" ganska skrämmande. Jag tror dock inte man ska oroa sig allt för mycket. Vi människor är fenomenala på att anpassa oss. Därför är jag säker på att om denna mindre värld blir verklighet, så kommer den ändå att vara tillräckligt stor för oss. Vi kanske kommer att leva ett mycket annorlunda och bättre liv? Vi kanske har uppfunnit ett olje-substitut som är bättre än föregångaren? Vi kanske t.o.m. trivs riktigt bra? Även om det kanske blir på det här sättet, så vet vi inte idagsläget. Som alltid vid framtidsprognoser är det bara en sak vi vet med säkerhet: den som lever får se! Välkommen till en (kanske) mindre värld om 15 år?

Trevlig helg

-------------------------------------------------------------------------------

Vidare läsning
Om du orkade igenom hela mitt fredagspaller så kanske du orkar lyssna på Jeff Rubins mycket sevärda (& hörvärda) föredrag angående oljeproduktion och framförallt oljekonsumtion. Klippet är ca 45 minuter långt. Länkningen kommer ursprungligen från Cornucuopia.

Den som vill läsa mer om peak-oil hittar ofta aktuellt material på Cornucopia, förstås blandad med starka åsikter om många andra ämnen.

Lite djupare artiklar finns också på energybulletin.net

Naturligtvis finns det mycket mer att läsa på IEA:s hemsida.

7 kommentarer:

John sa...

Bra att du reflekterar runt detta viktiga ämne! Det borde flera göra. Jag har också funderat på vilket/vilka bolag man bör och inte bör satsa på investeringsmässigt med tanke på peak-oil. Har tittat lite på Questerre och shalegas men ännu inte investerat något där.

En annan mycket läsvärd blogg om peak-oil är "Livet efter oljan" (http://efteroljan.blogspot.com/).

Trevlig helg!

Herr K sa...

Mycket intressant!

När det gäller alternativa energikällor tror jag vätgas kan komma att bli en ersättare, eller i alla fall komplement till bensin. Har själv investerat i ett litet bolag som utvecklar vätgaselektrolysatorer för fordon.

Visst är vi människor otroligt anpassningsbara, men när det gäller peak oil så tror jag tyvärr många kommer få lida under omställningen...svält, sociala oroligheter osv.
Vi får hoppas att vi hittar en hållbar lösning inom de närmsta åren!

Trevlig helg :)

iTrader sa...

John: Jag har också hört talas om Questerre men inte agerat - än...
Bra bloggtips!

Herr_K: Gas verkar många föra fram, men problemet är väl att vi då sitter i samma sits om "några" år när vi når "peak-gas"?
Vi får börja fundera på alternativa lösningar redan ikväll... ;)

Herr K sa...

Du trodde såklart att jag syftade på natur- eller biogas, men det var inte vad jag menade :)

Vätgas framställs ur vanligt vatten genom en ganska simpel process (ström leds genom metallplattor omgivna om vatten, och väteatomerna frigörs från syret och omvandlas till gas), vilket ger ett väldigt billigt och kraftfullt drivmedel.

Tekniken är långtifrån fulländad ännu, men forskas på av många företag. När ett säkert och enkelt sätt finns för att både lagra och driva motorer på det tror jag starkt på att det kan bli oljans ersättare.

Både billigt, naturvänligt, och förnyelsebart.

iTrader sa...

Det låter bra.

En tanke bara, hur energikrävande är den här processen? Ligger det i paritet med slutresultat eller krävs det mycket mer energi för att ta fram vätgasen, jämfört med vad man får ut av den?

Herr K sa...

Processen sker med lågspänning genom exempelvis vanligt bilbatteri (för vätgasutvinning i elektrolysator för bil), och kräver väldigt lite energi i förhållande till vad vätgasen ger i form av effekt i en motor. Kostnaden per mil skall således vara betydligt lägre jämfört med bensin.

Jag har inte alla detaljer, men läs min analys om Hyway1 på min blogg så får du lite mer en bild av vad det handlar om.

Anonym sa...

http://efteroljan.blogspot.com kan jag oxå rekommendera. Läs även om peak oil på http://flutetankar.blogspot.com

"Flute" skrev oxå nåt om vätgasens problem förra året tror jag.

/Gasaren