torsdag 4 februari 2010

Fortum ångar på

Fortum Q4
Omsättning: 1563 Meur (1602, 1532)
Resultat före skatt: 505 Meur (605, 526)
EPS: 0,46 euro (0,64, 0,42)
ROE: 12,1 % (15,0%)
Gearing: 70 % (73%)
Utdelning: 1,00 euro (1,00, 1,00)

Fortum hade en stark rapport, men utan några störra överraskningar som vanligt. Fortums policy att prissäkra en stor del av sin elförsäljning har betalat sig bra under Q4. De fick ut betydligt högre än priser än på Nordpool. För 2010 har Fortum säkrat 70 % av sin beräknade försäljning till 44 euro/MWh. För 2011 är 40 % av den beräknade försäljningen säkrad till 42 euro/MWh. I januari har spotpriset skenat men sansat sig på en nivå på 59,50 euro/MWh (igår). Även om det förstås tar ner den potentiella lönsamheten detta år, så finns det utrymme för högre snittpris under de kommande åren...

Dividenden föreslås till 1 euro, vilket är samma som ifjol. Med tanke på det starka kassaflödet på 2,2 miljarder euro (2,54/aktie) så är det nästan i underkant! Ser man framåt kan man också notera att 91 % av Fortums produktion inom euro-området var CO2-fri! Fortum har alltså en bra möjlighet att dra nytta av en förväntad ökad el-efterfrågan i kombination med en förväntad åtstramning av CO2-utsläpp. På fackspråk skulle man säga att de sitter i ett strategiskt guldläge!


F-secure Q4
Omsättning: 31,8 Meur (30,6, 32,3)
Resultat före skatt: 4,4 Meur (7,2, 5,1)
EPS: 0,02 euro (0,05, 0,02)
ROE: 32,2 % (36%)
Gearing: -68 % (-148 %)

Tillväxtbolaget F-secure får antagligen droppa sitt epitet under 2010, eftersom tillväxten saktar in på många nyckeltal! Omsättning, resultat och kassaflöde avtar mer eller mindre kraftigt, även om vi fortfarande ser (låg) tillväxt. Prognosen för 2010 är också ganska försiktig och för Q1 ser bolaget faktiskt en nolltillväxt! Det kommer antagligen att tvinga många till nedrevideringar.

Om man återgår till själva siffrorna för fjolåret så var de inte fy skam. Omsättningen ökade, resultatet är positivt och balansen är urstark. På helåret ser siffrorna riktigt bra ut, men det beror mer på det starka första halvåret. Sedan Q3 har frågetecknen blivit fler, även om aktiekursen inte har påverkats så mycket. Värderingen ganska hög och borde inte tåla några större besvikelser. Jag var faktiskt lite förvånad att kursen bara sjönk 2 % initialt igår. Aktien stängde dock 7,8 % ned!


Outokumpu Q4
Omsättning: 728 Meur (966, 729)
Resultat före skatt: -36 Meur (-298, -23)
EPS: -0,04 euro (-1,30, -0,10)
ROCE: -3,3 % (-26,8%)
Gearing: 48,2 % (38,4 %)
Utdelning: 0,35 euro (0,50, 0,35)

Outokumpu har en mycket svår sits. Efterfrågan kommer inte igång trots att hela världen talar om ökad optimism inom ekonomin. Uppenbarligen drabbar den inte det rostfria stålet. Resultatet var riktigt svagt, men å andra sidan hade ingen väntat sig något annat. Balansen är fortfarande ok. Vad gäller Outokumpu är det numera ett vänta och se läge som gäller. Väntan för att se om marknaden tar fart.

Deras egen prognos inger inget hopp! Outokumpu ser ingen större förbättring i efterfrågan. De senaste veckorna har orderingången varit mer "uppmuntrande" men de tror inte att leveranserna kommer att öka Q1/10 jämfört med Q4/09. Rörelseresultatet förväntas vara något lägre Q1 och dessutom kommer kassaflödet att vara negativt! Outokumpu har spekulerats upp inför rapporten, men den strategin var inte riktigt lyckad den här gången...


Rautaruukki Q4
Omsättning: 521 Meur (847, 496)
Resultat före skatt: -46 Meur (45, -22)
EPS: -0,33 euro (0,27, -0,20)
ROE: -15,9 % (20,7)
Gearing: 22,3 % (7,9 %)
Utdelning: 0,45 euro (1,35, 0,41)

Rautaruukki har en lika tuff situation som Outokumpu. Aktiviteten är otroligt låg i sektorn och ingen antyden till bättre efterfrågan kan skönjas. Resultatet för Q4 var svagare än förväntat och även om ingen hade väntat sig underverk så var det förstås en besvikelse. Visserligen säger bolaget att utgångsläget är bättre i år, eftersom industrin verkar ha bottnat. Prognosen är riktigt positiv då omsättningen ska öka 15-20 % samtidigt som lönsamheten ska förbättras betydligt. Ska man lita på ledningen?

Ser man till balansen så är den ganska stark. En gearing på 22 % är inte speciellt högt, då bolaget har förvärvat under 2009. Kassaflödet var just och just positivt (7 Meuro) trots att Rautaruukki lade närmare 360 Meuro på investeringar och dividender. När omsättningen tar fart finns det alltså skäl att misstänka att Rautaruukki kan bli det där efterlängtade dividendbolaget alla vill ha...

Inga kommentarer: