torsdag 25 februari 2010

Talvivaara sämre än väntat

Talvivaara Q4
Omsättning: 5 Meur (0,0) 16e
Resultat före skatt: -45 Meur (5,4) -16e
EPS: -0,11 euro (0,08) -0,03e
ROE: -13,6 % (1,6 %)
Gearing: 98 % (58%)
Utdelning: 0,00 euro (0,00) 0,00e


Talvivaara var sämre än väntat! Visserligen kan man fråga sig huruvida någon överhuvudtaget kan förvänta sig något av Talvivaara just nu, eftersom att produktionen först ska vara igång i slutet på det här året? Faktum kvarstår att resultatet var ganska svagt och de uteblivna leveranserna gjorde att kvartalsförlusten blev ca tre gånger större än de fåtaliga prognoserna angav.

Orsaken stavas framförallt produktionsproblem och enligt VD var det en rad "små" problem som gjorde att produktionen för helåret 2009 stannade vid 735 ton nickel och 3133 ton zink. Vid årsskiftet ska dessa siffror vara 30.000 respektive 60.000 ton. VD menar dock 2010 har börjat bra och de ligger lite över produktionsplanen. Intressant.

Jag vidhåller att Talvivaara är ett projekt och inget lönsamt etablerat bolag. Det här är inget bolag man belånar huset för. VD:s ord ger verkligen förtroende för att bolaget om ca ett år kommer att vara börsens kelgris. Problemen har varit små och investeringstakten ligger fast. Bolaget säger också om nuvarande metallpriser håller sig, så kommer kassaflödet att vara positivt under andra halvåret i år! Det skiftet vill man absolut vara med om som befintlig aktieägare.

Om man ska försöka vara objektivt så noterar jag dock att de talar väldigt lite om produktionsmålen 2010 och betydligt mer om hur mycket de ska öka produktionen till 2012. Denna tidsförskjutning är inte ett bra tecken för befintliga aktieägare. Å andra sidan är det alldeles för tidigt att dra några slutsatser, men Q2- och Q3-rapporten kommer att bli enormt viktiga. Samma beteende då och mitt intresse för Talvivaara kommer att falna betydligt...


Grekland verkar ha tappat fattningen just nu. Cornucoupia skrev att t.o.m. finansdepartementet strejkar! Igår lamslogs Grekland av landsomfattande strejker för att visa Europa att Grekland menar allvar med sina besparingsåtgärder! Jag erkänner att jag inte riktigt förstår logiken. Priset tog dock vice premiärministern när han skyllde den ekonomiska krisen på Tyskland och deras beteende under andra världskriget (för 65 år sedan)! Kanske han skulle be finansministern redogöra för vilka länder som främst tecknar deras obligationer... och sen fundera över konsekvenserna av att bita den hand som föder en!

Å andra sidan, sitationen är desperat just nu och regeringen börjar väl komma till insikt om att Grekland har svårt att lösa detta med egen kraft. Kanske de borde ha sparat lite mer under perioden 2001-2008?

Inga kommentarer: