fredag 27 mars 2009

Fed-rally

Jag tycker egentligen att vi har ganska nedtryckta aktienivåer ännu. Gör man några års snitt och antar att den här kreditkrisen inte leder till världens undergång (den här gången heller) så är det inte fel att långsiktigt titta närmare på aktier. På kortare sikt finns det dock mer att oroa sig över. Vi har kreditkris, vi har företag som går på knäna varav bara en bråkdel har kommit fram offentligt. De senaste två åren har vi lyckats med konststycket att radera förtroendet för ett helt banksystem och försöken att återupprätta det har hittills kostat biljoner i både EUR och USD. Den processen är inte heller färdig än...

De senaste tre veckorna har börserna fullkomligt flugit och alla som egentligen inte gör sin egen analys, utan antar att marknaden har gjort den åt oss, tror nu att den stora vändningen har kommit! Är det så? Kanske! Å andra sidan, om man lite funderar varför börserna har stigit, så kan man ganska snabbt konstatera att vi hittills inte har fått en enda klar signal att ekonomin har blivit bättre. Ok vi har fått tendenser men tyvärr ganska svaga sådana.

T.ex. byggsiffrorna. Nybyggandet i USA var 22 % högre i februari jfrt med januari. Bra, men vädereffekter förklarade en hel del - enligt experterna. Dessutom var siffrorna nästan halverade på årsbasis. Inte en klart bättre signal. Försäljningen av både nya och begagnade hus var klart bättre än väntat i februari vilket kunde innebära att bostadsmarknaden tar fart. Studerar man dessa siffror närmare så har priserna fallit kraftigt (15-18 % YoY). Det antyder att säljarna har kapitulerat och det tycker inte jag är en klart positiv signal...

Om vi går vidare med bolagskommentarerna. Ok företagsledarna vet lika lite som oss om framtiden, men de har åtminstone en bra position att bedöma sin verksamhet. Om vissa råvarubolag skalar bort en fjärdedel av sina anställda är det inget som tyder på att de ser bättre tider detta år. De brukar tyvärr vara tidiga i konjunkturen och om detta är vändningen borde de kanske inte se bättre tider men åtminstone inte förbereda sig på värre tider just nu!

Vi har fått en mängd konkreta vinstvarningar men även några positiva kommentarer! De sistnämnda är dock mest förhoppningar! Volvos VD tvingas läsa rapporter om att försäljningen är halverad på ett år! Klart han då säger (hoppas) att det vänder Q2 och Q3! Han är ju säljare! Citigroups VD talade om "operativ vinst" jan & feb. Klart han glömde nämna nedskrivningar av kreditstocken, något som har kostat Citigroup ofantliga summor de senaste två åren. Finns de behovet inte längre? Det får vi se i rapporten. Man ska ha klart för sig att om Citigroups VD säljer frukt på parkeringen utanför kontoret så gör de en "operativ vinst". Tyvärr kan man inte bedöma situationen för en av världens största banker enbart utifrån det operativa resultatet...

De här exemplen får mig att tro att de senaste veckornas börsuppgång inte är något annat än ett "Fed-rally". Fed har öst likviditet över marknaden och det borde ha effekt. Man ska dock ha klart för sig att det inte är en hållbar grund för en uppgång och innan vi ser klara positiva signaler så har vi grunden samma förskräckliga ekonomi och samma ekonomiska problem som har tagit oss hit. Däremot har vi helt andra kursnivåer än för ett år sedan (-50%). Med lite tur kan det rädda oss från kraftiga börsfall, men ingen som följer ekonomin kan räkna med annat än ytterligare nedgångar...

Inga kommentarer: