måndag 16 mars 2009

Vem kan segla förutan vind?

Min åsikt är att den senaste veckans rally har ganska mycket att göra med de översålda, nedtryckta aktienivåerna och väldigt lite att göra med att vi har fått konkreta signaler på att ekonomin är på bättringsvägen. Det är ingen "nobelpris-slutsats" men viktigt att påpeka. Det enda som händer nu skulle därmed vara att börsen frångår krisvärderingar och återgår mot mer "normala värderingsnivåer". I klartext betyder det att bolag med ok framtidsutsikter inte kommer att handlas långt under eget kapital eller omsättning. Nästa steg (om det kommer) blir att hitta bolag som "kan segla förutan vind", dvs bolag som kan öka vinsten trots att konjunkturen fortsätter ned!

Veckans affärer hade en artikel på detta tema i fredags. Jag tänkte föra resonemanget österut till Helsingforsbörsen. Då har vi för det första bolag som Fortum (energi), Neste (bränsleförädling), Orion (medicin) och F-secure (IT) som alla borde kunna öka resultatet i år jfrt med ifjol. Fortum säger inte så mycket, förutom att de har en bra position att göra ett bra resultat men det brukar de säga! Neste hade en hel del problem ifjol och ett synnerligen starkt sjunkande oljepris. Om dessa båda saker uteblir 2009 kan resultatet att stiga. Orion menar att de ska öka omsättningen med 5 % och det känns inte omöjligt för ett läkemedelsbolag. F-secure har också kraftigt positiv prognos så bättre resultat känns inte omöjligt.

Om man ser till de mer riskfyllda bolagen så hittar vi t.ex. verkstadsbolagen Kone och Wärtsilä. Båda säger sig kunna öka resultatet i år och de bygger den prognosen på sin starka orderbok. Tyvärr måste man inse att orderboken kan förkortas fortare än de själva anar. Speciellt Wärtsilä har redan förväntade annulleringar på ca 18 % av orderstocken och med vikande konjunktur kommer den siffran knappast att förbättras. Kone är kanske lite mer stabila, men knappast opåverkade av ett kraftigt reducerat nybyggande.

Ökar vi risken ytterligare hittar vi bolag som t.ex. Metso (verkstad) eller Biohit (bioteknik) som har antytt att situationen kanske inte är riktig lika illa som marknaden befarar. Biohit har haft två kvartal i rad av bra resultat och det var mycket länge sedan de uppvisade en sådan trend. Metso har sagt att om slutåret blir bättre kan det komma en extra-utdelning på max 0,68 euro vilket skulle göra helårsdividenden imponerande. Skulle de verkligen göra det om årets resultat blir lika illa som marknaden befarar?

Om man ser på ovanstående resonemang och jämför med mina favoritaktier så kan man snabbt konstatera att YIT, Sampo, Nokia och Nokian Renkaat hör till den kategorin bolag som riskerar minska vinsten mer eller mindre kraftigt i år. Då blir nästa fråga, klarar jag av att skiljas från mina "vänner" utan att fälla tårar? Det återstår att se...

Slutligen vill jag dock påminna alla läsare om att stigande resultat inte är en garanti för att kurserna följer med. Det senaste två åren har "alla" bolag fallit kraftigt, även de som uppvisar stigande resultat och positiva prognoser - H&M & Getinge för att nämna två bekanta exempel. Dessutom är historiska resultat aldrig en garanti för framtida utveckling - en text som många både har läst och upplevt det senaste året...

Inga kommentarer: