fredag 13 mars 2009

"Stocka" stockar

Stockmann redovisade försäljningen för februari i fredags och det var sannerligen ingen vacker läsning. Försäljningen minskade 18 % jämfört med fjolåret och tyvärr kan bara en del skyllas på valutakursförsvagningar. Stockmann är främst beroende av SEK och RUB vilka båda har fallit krafigt mot EUR. Förra månaden var dock allmän nedgång. VD sade till Kauppalehti att männen har försvunnit ur butikerna, medan kvinnorna handlar kläder som vanligt. Den dagen männen återvänder, då har det vänt. Tyvärr lär nog VD inte berätta det förrän i efterhand...

Även Kesko minskade sin försäljning med hela 15,3 %. Här är det utlandet som står för minskningen och även här kan Kesko inte förklara hela nedgången med valutaförsvagningar. Rautakesko som står för ca 1/3-del av omsättningen minskade 29,2 %, bilförsäljningen minskade hela 30 %. Lyckligtvis kan Kesko leva på sin matvaruförsäljning, något som ökade 1 %! Det ger Kesko stabilitet i sämre tider, men man kan nog inte längre se Kesko som ett "defensivt" bolag.

Inga kommentarer: