måndag 11 maj 2009

Fooled by the Fed?

I princip alla världens investerare har letat ljusglimtar på den amerikanska bostadsmarknaden och bland de amerikanska bankerna. Istället borde de ha räknat ordentligt på "Fed" och deras åtgärder! De senaste månadernas uppgång är svårt att förklara från ett fundamentalt perspektiv. Vi har egentligen inte fått några konkreta positiva signaler att ekonomin blir bättre, vilket naturligtvis pessimisterna inte är sena att påpeka. Optimisterna är inte många och de har inte mycket att hänga upp sina teser på men de verkar ha rätt eftersom börsen har stigit ca 40 % sedan början på mars. Det känns dock som om alla har blivit lurade - av Fed!

Den amerikanska centralbanken har släppt alla hämningar vad gäller stimulanspolitik! De nuvarande åtgärderna är oöverträffade historiskt sett och dessutom sattes de in väldigt snabbt. Fed har också fått ivriga följeslagare i bl.a. Kina, England och nu senast inom ECB! Fed har alltså lurat med sig hela världen på ett expriment som ingen har upplevt tidigare. Nu blir den stora frågan: har Fed lurat alla pessimister och löst finanskrisen eller har de lurat investerare att tro på en vändning som inte finns? Det svaret vet vi tyvärr först om kanske ett år och då kommer det att kännas uppenbart! Idagsläget kan man antingen skrämmas av de mycket trovärdiga pessimisterna eller hänga med i trenden från de senaste två månaderna. Personligen gissar jag att minst 90 % av börsens aktörer gör det senare...

ÅAB presenterade sin Q1-rapport igår och man fick uppleva ett nytt ekonomiskt uttryck "negativ goodwill"! Rörelseresultatet ökade 11 % till 6,3 Meuro dock utan Kaupthing-inblandning. Mycket förvånande är att räntenettot tappar 10 % till 9 Meuro, speciellt då i princip alla andra banker ökar. Det bådar tyvärr inte gott för de kommande kvartalen. Kreditförlusterna ökade till 0,4 Meuro (0,0) men det är fortfarande en mycket liten del av kreditstocken. Mest intressant var ändå Kaupthing-förvärvet och den negativa goodwillen. Kaupthing köptes för 34,2 Meuro men ledningen räknar med att nettotillgångarna minskat med omstruktureringskostnader uppgår till 56,2 Meuro! Därav den negativa goodwillposten på ca 20-25 Meuro som ska redovisas under Q2. Det motsvarar hela fjolårsvinsten och i det ljuset är det inte konstigt att ledningen vågar spå ett väsentligt högre koncernresultat, även om rörelsen exkl detta kommer att vara sämre.

Meridith Whithney är en bankanalytiker som många lyssnar på. När hon nu säger det uppenbara, nämligen att bankernas vinster det senaste kvartalet var "tillverkade" så kommer det att få effekter i banksektorn - åtminstone under några dagar. MW är tydlig med att hon inte tror på bankernas affärsmodell och att de kommer att få det riktigt tufft under de kommande åren. De ska tvingas sälja av tillgångar för att få in kapital och deras nuvarande tillgångar är "ruttnande". Hon menar också att bankernas affärsmodell inte kommer att överleva. Kort sagt, sälj alla dina bankaktier! Jag kan tyvärr inte säga emot...

Inga kommentarer: