onsdag 13 maj 2009

Ramirent gjorde vinst!

Det bästa med Ramirents rapport var att de gjorde vinst, vilket få hade räknat med. Å andra sidan sjönk vinsten 96 % till 0,9 Meuro. Omsättningen sjönk med 25 % till 122,2 Meuro. Ledningen säger att efterfrågan har minskat kraftigt i Baltikum, Ukraina och Ryssland. Sverige och Finland minskade aningen mindre, medan Polen faktiskt ökade! Som om inte det vore nog varnar ledningen också för att valutakursförsvagningar kommer att pressa resultatet ytterligare under året. Självklart har bolaget dragit i bromsen. Ifjol investerades 93 Meuro Q1 medan årets siffra stannar på 2,5 Meuro! Den som ansvarade för det inköpet får nog ingen semester i år... Positivt är också att skuldsättningen minskade en aning, men gearingen är fortfarande 99 % vilket får anses lite högt. Ramirent är givetvis mycket oroade för framtiden och ger ingen som helst prognos för 2009.

Marimekko har givetvis drabbats av lågkonjunkturen. Omsättningen minskade 12,5 % till 16,3 Meuro medan rörelseresultatet blev -0,02 Meuro (1,8). Ledningen menade att efterfrågan har minskat kraftigt både i Finland och utomlands, samtidigt som de heller inte ser någon förbättring i sikte. Ledningens nya prognos går ut på att omsättnignen ska minska 10 % och resultatet ska minska "väsentligt". 2008 omsatte Marimekko 81,1 Meuro och rörelseresulatet stannade på ca 10 Meuro. Marknadsföringschefen avgick 28/2 och kanske det är en större organisationsförändring på gång?

SRV minskade sin omsättning 41 % till 86,4 Meuro medan resultatet sjönk 95 % till 0,4 Meuro. Det som var lite förvånande var att orderstocken faktiskt ökade 0,6 % till 453,1 Meuro. Bolaget talar om att de har en stark finansiering men med en gearing på 105 % är det en sanning med modifikation. Kassaflödet blir positivt tack vare nya krediter. Det känns inte stabilt. Prognosen är dock aningen överraskande då omsättningen ska minska (YoY) medan resultatet ska vara klart positivt! Det återstår att se. Kursen tappade endast 1,2 % igår men det beror nog mest på att kursen är nedtryckt. Kursen på 3,26 euro ska jämföras mot egna kapitalet/aktie på 4,42! Tyvärr finns det bara en botten för aktier...

Detaljhandelssiffrorna kom in sämre än väntat igår och äntligen fick alla en ursäkt att sälja av. Pessimisterna är tillbaka i media om än inte riktigt lika högljudda som i februari. Optimisterna är tysta och man förstår dem. Vad ska de säga? Deras bästa kort var att marknaden flög 45 % och nu håller den trumfen på att tina bort... Personligen är jag fortsatt tudelad. På Redeye ska man ange sin börssyn på 6 mån. När jag började skriva där i november-08 skrev jag in "förvirrad" och det gäller än kan jag medge...

Inga kommentarer: