måndag 22 december 2008

ÅAB köper (kanske) Kaupthing Sverige

Ibland går det fort! Man ska precis publicera bloggen så kommer det nya uppgifter som ändrar allt!

ÅAB ingick igår (söndag) en avsiktsförklaring att köpa Kaupthing Sverige. Om affären blir av ska den ske i månadsskiftet januari/februari. Förvärvet omfattar inte utlåningen till företag, utlåningen för Lehman-aktieindexlånen samt vissa tillgångar (*pust*). Ingen prislapp nämns men ÅAB ska betala tillbaka Kaupthing Sveriges lån till Riksbanken. Affären beräknas öka ÅAB:s balansomslutning med 10-20 % vilket innebär ca 270-545 Meuro (2,9 - 5,9 Miljarder SEK).

Om man ska spekulera lite så innebär detta att ÅAB skulle få en strategisk snabbstart i Sverige! ÅAB köper Private Banking kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Strategiskt får de en etablerad verksamhet på den svenska marknaden. Det är intressant.
Om man gör en återblick i verkligheten så skall detta betalas på något sätt och det är väl där man hittar frågetecknen. Balansen innehåller inte mycket extra och en inte alltför vågad gissning är att vi får se en nyemission av aktier. Frågan är då hur stor en eventuell utspädning skulle bli? Det beror helt på vad ÅAB betalar för Kaupthing och eventuella ökade risker som måste kompenseras. Det finns givetvis ett teoretiskt alternativ med emission av en obligation, debentur eller konvertibel, men med dagens obligationsmarknad skulle det krävas räntor på höga nivåer. Därför har jag svårt att se detta som ett verkligt alternativ. Dessutom ska en obligation omfinansieras efter 5-6 år, vilket är lite kort återbetalningstid för ett förvärv.

Nåja, det sista stycket var enbart spekulationer och reflektioner från min sida. Vi kommer att höra mycket mer om detta inom kort. Förvärvet ska bli klart i månadsskiftet jan-feb så då skall väl mycket mer ha kommit fram - som t.ex. köpesumman!

Inga kommentarer: