måndag 22 december 2008

Kort kommentar: Systemair och Formpipe

Jag tittade lite närmare på två bolag i helgen. Här är några korta kommentarer.
Systemair

När man tittar på Systemair kittlar det onekligen investeringsnerven! Omsättningen har ökat stadigt sedan 1974 och bolaget verkar ha en sund, klok och framförallt mycket lyckad expansionsstrategi. De har dessutom lyckats dubbla lönsamheten i bolaget under 2000-talet. Det är imponerande!

Minustecknen hittar man på resultatsidan. Nettoresultatet halverades i den förra konjunktursvackan som rapporterades i deras brutna räkenskapsår 2003/04, mest beroende på förvärv som påverkade finansnettot. De råkade också ut för valutasvackor vilket påverkade omsättningen negativt. Givetvis blev aktieägarna mer än lovligt kompenserade året efter (+431%), men uppenbarligen finns det viss risk i resultatet. Ett till minustecken är nettoskuldsättningen (Gearing: 88%) som skapar lite frågetecken för ett bolag i byggbranschen.

Sammanfattningsvis kan man säga att jag är kanske inte lika exalterad som för några veckor sedan men jag ställer mig inte frågan om jag ska köpa aktier, utan när? Ska man lita på att de klarar konjunkturen och värderingen på dessa nivåer eller ska man vänta in minskad nettovinst i finanskrisens spår? Helt klart kommer Systemair att bli ett av mina favoritbolag – någon gång!


Formpipe Software

Min känsla av Formpipe är en skräckblandad förtjusning! Jag gillar verkligen bolag som ska ta oss till det papperslösa samhället och speciellt när de växer explosionsartat och gör riktigt bra vinster på samma gång! Formpipe har också offentlig förvaltning som huvudkunder vilket gör både konjunkturkänsligheten och kreditkrisen så obefintlig att man nästan kan räkna bort dem.

Så vad är problemet? Formpipes enorma goodwill!!! Den är större än marknadsvärdet idag och när de dessutom inte skriver av den enligt plan utan gör en årsvis bedömning blir man misstänksam! Kommer det en jätteavskrivning någon gång i framtiden? De skulle kunna radera ut helårsvinsten de kommande 5 åren med en dålig taktkänsla. Om de i dagsläget skulle följa de amerikanska redovisningsreglerna och skriva av goodwillen på 40 år så skulle det innebära 0,25 öre/år, vilket tar ned fjolårsårsvinsten med ¼-del. Om dagens tillväxt fortsätter kommer andelen att vara mikroskopisk om ”bara” 20 år, men man ska nog inte räkna med att goodwillen kommer att vara statisk. Självklart kommer de att köpa fler företag och självklart kommer goodwillen att öka.

Värderingen versus tillväxt är nästan löjlig idag och därför känns Formpipe mycket intressant. Risken är dock skyhög, en förändrad goodwillpolicy eller minskad tillväxt skulle få stora negativa konsekvenser. Som sagt, skräckblandad förtjusning, med betoning på det senare.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Systemair intressant. Ett annat företag som är snarlikt (arbetsmiljö) är Nederman Holding (small cap har jag för mig). Fina siffror för detta år och kvartal.

iTrader sa...

Jag ska titta på dem också (när jag hinner).

Vad hände i oktober? Kursen dök från 85 till dagens nivå på 55!

iTrader sa...

Jag tittade snabbt på Nederman.

Resultatet ser onekligen starkt ut. De har ok skuldsättning och tillväxten har varit bra. Dessutom drar de nytta av miljötillverkarna vilket bådar gott inför USA:s planerade satsningar.

Jag undrar dock hur konjunkturkänsliga de är? De har mycket kort historik på hemsidan (med flit?), men ser man på balansen och 2005 års balanserade vinstmedel så är den siffran negativ! Det antyder att åren före var ganska tunga.

Nåja, detta var en snabb reflektion. Känslan är att man ska invänta bättre konjunktursignaler, men ett intressant bolag sikt. Systemair känns ändå mer intressant...