onsdag 17 december 2008

Penningpolitiken vid vägs ände

När Fed igår sänkte räntorna till "nära noll nivå" så kan man konstatera att nu är det slut på penningpolitiken! Nu kan Fed inte göra så mycket mer. De talar om att köpa bolåneobligationer och det är givetvis en stödjande åtgärd, men inte i närheten av en räntesänkning. Igår var dock glädjen stor och USA-börserna flög. Vi kommer säkert upp en aning idag också.

Feds räntesänkning igår sätter fokus på nollräntor. Det skulle få stora effekter inom den finansiella världen men tyvärr mindre effekter på realekonomin. Om nollräntorna blir långvariga så tvingas finansvärlden stänga en hel drös med obligationsfonder, eftersom fondernas förvaltningsavgifter överstiger den möjliga ränteavkastningen. Bankerna skulle också få problem då deras enda förtjänst skulle bli marginalen. Vi skulle knappast få se bostadslån med bara 50 punkters marginal!

I realekonomin är dock effekterna mindre. Det beror på att skillnaden på 0,5 eller 1 % låneränta inte är avgörande för en investering. Skillnaden på 5 eller 10 % är enorm men när vi redan är nära noll så det har mindre betydelse i praktiken var ränteläget ligger. Då har annat större betydelse som t.ex. arbetslöshet och låntagarens framtidstro.

Japan har (i princip) haft nollränta sedan början på 90-talet och började sina höjningar först de senaste åren. Det anges ofta som en orsak till nollräntors obetydlighet. Man ska dock inte glömma Japans andra problem, varav det största kanske är att de inte har tillåtit dåliga företag och banker att gå i konkurs! De har drivits vidare m.h.a. staten och blivit kända som s.k. zombie-företag, dvs företag som egentligen borde gå i konkurs. Vi har inte den företeelsen i Europa eller USA och därför har jag också svårt att se att vi har en 25-årig bankkris framför oss. Å andra sidan är det precis dessa tankar som bilindustrin är inne på...

Huhtamäki verkar aldrig kunna göra konsekvent bra resultat. Hela tiden kommer det omstruktureringar med tillfälliga resultatförbättringar som följd. Några år senare är det samma
visa igen... Igår kom den väntade vinstvarningen, den här gången p.g.a. sämre marknadssituation. De skyller också på att de måste skriva ned varulagret enligt IFRS. De ska dock minska antalet anställda med 170 personer och det beror nog knappast på IFRS! Värderingen är låg men det finns ett skäl för det...

Tekla vinstvarnade igår. Deras tillväxt 2008 bedöms till endast 5 % vilket är mycket sämre än den "försiktiga" prognos de lade fram i februari. Resultatet kommer att bli något under fjolåret vilket inte fanns på kartan i februari! Till Teklas försvar måste man ändå säga att de verkar på en marknad som har kollapsat. Att växa 5 % i det läget är nästan ett mirakel! Den dagen USA:s byggmarknad vänder upp ska man ha Tekla, men det kan nog dröja några månader (år?) ännu.

Volvo levererar färre lastbilar. Just nu är avbeställningarna fler än nybeställningarna. Avmattningen har tagit fart och nu överväger bolaget att ansöka om ett par miljarder kronor i investeringslån från EIB. Trots att de har gjort miljardvinster de senaste åren så anser de sig behöva offentligt stöd för att klara sina investeringar! Det kan inte vara sunt. Givetvis säger presschefen att nedgången är den brantaste i företagets historia, men jag ställer mig frågan om de ansöker om EIB-lån för att de måste eller för att möjligheten finns?

Inga kommentarer: