torsdag 4 december 2008

Ingenting varar för evigt...

...not even cold november rain! Inte en börsnedgång heller!
Jag avslutar veckan med några personliga reflektioner som har dykt upp under veckan.

Jag måste dock börja med att hålla med alla tyckare som har fått komma till tals i diverse affärstidningar. -9 % i USA i måndags får en verkligen att känna att detta inte är över på långa vägar. Det är ändå precis den samstämmiga åsikten om börsens avgrund som gör att jag tror att detta elände snart kan vara över. Med snart menar jag inte nästa vecka, men kanske någon gång nästa år?

Jag hade tidigare en blogg om att ett av dagens orosmoment är den stora skillnaden på problem och dess föreslagna lösningar. Vi har biljonproblem som myndigheterna hittills försöker lösa med hjälp av miljardåtgärder. Nu börjar åtgärderna närma sig biljonklassen! Skulle EU-kommissionen lyckas övertyga medlemsländerna om stimulanspaketet på 1% av BNP och skulle Obama få igenom "the mother of all-stimulanspaket" den 21 januari, då är vi kanske är i paritet! Då har vi tagit ett steg mot en ljusare framtid. Detta sker dock tidigast i februari nästa år!

Vem prickar botten? Ingen! Detta har slagits fast i många undersökningar! Så varför försöker alla med det just nu? Antingen en övertro på sig själv eller så förstår man inte bättre. Istället borde man inse att vi har låga aktiekurser just nu men samtidigt inte förivra sig utan minnas grundregeln med placeringar: sakta in och sakta ut. Man placerar en del av kapitalet och sedan väntar man ett halvår/ett år innan man placerar nästa del osv. Du har inte prickat botten då heller men chansen är större att du gör en bra affär.

När man läser böcker eller lyssnar på experter och gamla rävar finns det en sak som alla för fram hela tiden: Långsiktighet! Köp aktier på lång sikt. Därför är det nästan komiskt när många experter idag rekommenderar "sälj aktier och behåll kontanterna" eftersom det kommande året kan bli "volatilt". Låt mig vara extremt klar med min åsikt, om man behöver pengarna inom ett år så ska de inte vara i närheten av aktier - inte nu, inte någonsin!
Sedan kan man alltid diskutera om långsiktighet är fem, tio år eller längre, men om man ska fundera på intressanta aktier är det bra mycket längre placeringshorisont än ett år som gäller.

Vad är viktigast för oss aktieplacerare? Vinster! Bolag utan resultat skyr vi som pesten medan vi gärna handlar upp lönsamma bolag till himlen. Just nu är vi osäkra på vinstutvecklingen generellt och det får till följd att alla bolag har handlats ned kraftigt. Nu har vi ett läge på börsen då lönsamma kvalitetsbolag handlas på samma nivåer som olönsamma bolag.
T.ex. H&M handlas i paritet med UPM-Kymmene på ca 14-15 ggr årets vinst! H&M har ett beräknat ROE08 på ca 42 % medan UPM ligger på ca 5 %! Vem har starkast kassaflöde och bättre finansiell position? Man kan inte jämföra nyckeltal mellan olika branscher hur som helst, men min poäng är att om man inte utnyttjar detta tillfälle att byta surkart till goda äpplen så kommer man att ångra sig om några år.

Varav detta optimistiska tonläge? Saknas det problem? Långt ifrån.

  • Vi har en djup lågkonjunktur som kommer att toppa 30-talet eller kanske inte?
  • Vi har ett USA som har konsumerat lånade pengar alltför länge och nu måste börja amortera. Det leder till lägre konsumtion de kommande åren.
  • Vi har en kreditmarknad som har spidit riskerna till alla delar av ekonomin/världen och nu är det omöjligt att få grepp om vilken risknivå vi faktiskt har idag.
  • Vi har belånade aktier som säljs till vilka priser som helst. Den processen verkar aldrig ta slut!
  • Vi har flera ton av negativa nyheter i röret. Oktober var riktigt jobbigt för industrin. Vi har knappast hört alla negativa nyheter ännu.
  • Vi har en arbetslöshet som kommer att öka under nästa år.
  • Runt årsskiftet har vi skuldsatta företag som ska gå till ängsliga banker eller till en stenddöd obligationsmarknad och begära mer pengar. Vissa kommer att lyckas, andra inte. Även lönsamma företag kommer att misslyckas...

Hur man än tittar på ekonomin ser det onekligen väldigt mörkt ut just nu och ingen ser någon lösning i sikte. Det är dock känd information och orsaken till att vi har kursnivåer vi inte har sett på väldigt många år. Det är också därför man ska ta chansen att (börja) köpa "bra aktier" där man kan samla dividender resten av livet! Om man väntar tills ovanstående problem löser sig, kommer knappast aktierna att vara kvar på dessa nivåer.

Man ska dock vara beredd på att börsen inte har samma tankesätt idagsläget. Värdet på portföljen kan säkert minska 20-50 % i det korta perspektivet, men kommer alla dividender att halveras? Knappast! Kommer dividenderna att öka igen i framtiden? Antagligen! Kommer kurserna att återhämta sig om dividenderna ökar igen? Antagligen!

Det här låter kanske enkelt och säkert men det är det absolut inte! Om du ska agera idag finns det minst två frågor du måste kunna svara ja på:
Vågar du placera idag och orkar du vänta in dividenderna på lång sikt?

Inga kommentarer: