onsdag 7 juli 2010

Återhämtningens tid?

Det pågår uppenbarligen en ekonomisk återhämtning, även om den kanske är svagare och mer ryckig än man kunde hoppas. Euroetana rapporterade om att exporten i Helsingfors hamn nu är 20 % högre än ifjol. Siffrorna börjar nå nivåerna vi såg innan krisen. Man kan förstås fråga sig huruvida detta är hållbart? Det vet man aldrig, men just nu exporteras det mer till världen. Det kan inte bero på annat än att världen behöver mer varor än ifjol.

I Finland rapporteras det också in fler arbetstillfällen än ifjol, även om de är på en mycket lägre nivå. Arbetslösheten vill dock inte ge med sig, men det kan ofta ta en tid in i en ekonomisk återhämtning innan även dessa siffror börjar bli bättre. I USA sjönk visserligen arbetslösheten i juni, men det berodde på att ca 600.000 arbetslösa försvann ur statistiken. Man kan alltså inte se en återhämtning i dessa siffror ännu. Tids nog måste de komma. I längden kommer vi ingenstans om arbetslösheten håller i sig.

I Sverige höjde Riksbanken räntan och menar att återhämtningen är stark. Visserligen är räntan fortfarande extremt låg i ett historiskt perspektiv, men riktningen är utstakad. Räntan ska höjdas. Egentligen kanske fler centralbanker borde följa efter?

Den amerikanska makrostatistiken har förstås varit en besvikelse mot förväntningarna, men ser man på årsbasis är den definitivt bättre. Både ISM och konsumentförtroendet är betydligt högre än ifjol, trots att de föll mer eller mindre kraftigt i juni. Fortfarande är förtroende-siffrorna nära nivåerna från 2004-2005. Ifjol hade vi en tveksamhet om makroekonomin - nu är vi säkra på att läget förbättras. Problemet idag är snarare att vi inte vet "hur snabbt" läget förbättras? Det har talats om en långsam återhämtning där jobbtillväxten saknas. Nu får vi uppleva den. Frågan är hur detta påverkar företagens vinster?

Många företagsledningar verkar också vara mer optimistiska, vilket stöder tesen om att vi upplever en återhämtning. Så sent som i maj var framförallt fordonssektorn tydliga med att vårens återhämtning har fortsatt. Vi ser också ökad aktivitet inom skogssektorn, även om det till viss del beror på Chile-jordbävningen som raderade 15 % av världsproduktionen.

Inom flygplansbranschen har också passagerar-siffrorna börjat öka, liksom kabinfaktorn. Det brukar vara ett tidigt tecken på ekonomisk återhämtning. Finnair rapporterade igår att antalet betalda passagerarkilometer ökade 7,9 % på årsbasis. Reguljärtrafiken var upp 11,7 %!

Det finns också bevis på att saker inte blev lika illa som befarat. Ta exemplet Island. Hösten 2008 var alla ganska säkra på att vi såg en stat gå under, men nu visar det sig att de har klarat sig bättre än Baltikum! Krisen blev långt ifrån lika djup som befarat och inte ens arbetslösheten har skjutit i höjden. Det verkar således vara bättre att ha en riktigt, riktigt djup kris än att ha en lindrigare variant där problemen kan skjutas framför en.

Det finns förstås även orospunkter. CDS-spredarna i PIIGS-länderna är fortfarande höga och man blir inte direkt lugnare av att Grekland går ut och ger optimistiska prognoser. Finansministern meddelade i veckan att Grekland "kan" överträffa sitt budgetmål. Dylika uttalanden brukar komma i samband med att IMF ska besluta om någon ny utbetalning. Enligt Wienberg ska Grekland ha problem med sin amortering i augusti! Det här låter inte riktigt klokt! IMF/EU har gett Grekland tre års tidsfrist och det låter inte speciellt sannolikt att den överenskommelsen ska krackelera redan nu. Å andra sidan vet man aldrig med Grekland. Stämmer detta ska man definitivt bli nervös på allvar.

Generellt sett har vi alltså en ekonomisk återhämtning i mitt tycke. Visserligen går den kanske långsammare än många hoppas och det kunde vara ett skäl att handla ned börsen. Jag har påpekat tidigare att värderingarna kanske har tagit ut lite väl mycket i förskott på många aktier och just en långsammare tillväxt kunde vara en sak som tvingar oss att åter stå med båda fötterna på jorden. Att börja tala om en ny kris är dock mest spekulationer och gissningar i dagsläget. Fast det klart, man måste väl svänga sig med stora rubriker för att få medieutrymme ...

Inga kommentarer: