onsdag 21 juli 2010

Finska rapportkommentarer (21/7)

Nordea Q2
Rörelseresultat: 730 Meur (818) 725e
EPS: 0,13 euro (0,15) 0,13e
ROE: 9,5 % (11,3%)
K/I-tal: 0,55 (0,47)
Kreditförluster: 0,35 % (0,57%)

Ok rapport från Nordea. Räntenettot minskar men det är inte så underligt med tanke på de otroligt låga räntorna vi ser just nu. Bankerna kämpar för att hålla räntemarginalerna, både på in- och utlåning. Lyckligtvis för Nordeas finns det andra intäkter i form av provisionsintäkter. Dessa uppväger räntenettot och ger ett helt ok resultat för kvartalet. Man måste också medge att resultatet är beroende av de låga kreditförlusterna. 0,35 % av stocken är sanslöst lågt. Ifall detta håller i sig några år så kommer man att undra vad som hände med finanskrise? Blev det inte värre än så här? Nordea nämner också att den nordiska ekonomin har förbättrats, något som förstås gynnar Nordea. Det viktigaste med Nordea är fortfarande vad Sampo tänker göra. Den kommentaren får vi vänta på.

Wärtilä Q2
Omsättning: 1131 Meur (1333) 1138e
Resultat före skatt: 109 Meur (123) 92e
EPS: 0,77 euro (1,06) 0,54e
ROE: 21,7 % (9,8%)
Gearing: 24 % (61%)

Stark rapport från Wärtsilä. Resultatet var bättre än väntat och det beror till stor del på att shipping rör sig igen! Bara under Q2/10 har orderingången nästan matchat ordrarna för hela 2009! Man kan ändå se kraftigt minskade orderböcker på årsbasis. Framtiden kanske ser ljusare ut, men upptrenden startar på en mycket låg nivå. Det är dessutom rätt hård priskonkurrens om de få kontrakt som ges. Detta ger en osäkerhet inför 2011. I övrigt är Wärtsilä ett kvalitetsbolag, men jag får inte ihop att shippingen ökar igen trots att Baltic Dry Index faller kraftigt. Vi har dessutom en hel del (nybyggda) fartyg som ligger på dock eller i hamn. Trots att Wärtsilä är ett kvalitetsbolag vågar jag inte tro att denna trend fortsätter. Detta är tyvärr något som krävs för att försvara dessa kursnivåer.

Cargotec Q2
Omsättning: 638 Meur (678) 615e
Resultat före skatt: 29 Meur (155) 18e
EPS: 0,32 euro (-0,12) 0,21e
ROE: 6,8 % (-1,4%)
Gearing: 32,3 % (38%)

Cargotec bekräftade Wärtsiläs bild att shippingen går som tåget eller åtminstone gör fartygsbeställningarna det. Cargotec är ett av de bolag som har överraskat mest under denna rapportsäsong. Vinsten var 20 % bättre än konsensus och rörelsevinsten ökade från -10 Meuro till sanslösa 37! Orderingången ökade 55 %, varav Marine-delen dubblade sin! Ledningen behåller sin prognos men inte analytikerna! I princip alla är imponerade av denna rapport och uppgraderar sina estimat rejält. Man inte låta bli att ryckas med. Liksom i Wärtsiläs fall är man förstås något frågande till varför Marine går så bra, när Baltic Dry har fallit så krafigt? Men det kanske vi kan undra nästa kvartal?

Teleste Q2
Omsättning: 43,5 Meur (30,5) 42e
Resultat före skatt: 1,4 Meur (0,17) 1,1e
EPS: 0,05 euro (0,01) 0,07e
ROE: 6,2 % (-4,9%)
Gearing: 21,7 % (21,3%)

Aningen sämre lönsamhet än väntat, trots att omsättningen står sig väl. I huvudsak kan man säga att rapporten var enligt förväntningarna. Teleste menar att den osäkra situationen inom euro-området gör att finansieringen för kunder uteblir, vilket minskar deras potential. Ytterligare osäkerhet kommer via att de har annullerat en order från Indien som de nu inte tror kommer att förverkligas. Detta minskar orderboken med 12 Meuro (30%)! Ledningen är visserligen positiv om framtiden och det kan mycket väl hända en bit in på nästa år. 2010 blir bättre än ifjol, men det är framförallt under 2011 som Teleste ser intressant ut på dessa nivåer. Med tanke på indikationerna om en svagare ekonomi under hösten, så undrar jag hur många som har tålamod att vänta på det?

Inga kommentarer: