onsdag 21 juli 2010

Finska rapportkommentarer (20/7)

Kone Q2
Omsättning: 1258,9 Meur (1167) 1152e
Resultat före skatt: 181 Meur (155) 148e
EPS: 0,53 euro (0,34) 0,43e
ROE: 32,9 % (26,9%)
Gearing: -37,4 % (-16,1%)

Vilken kanonrapport från Kone igen! Hur länge ska detta hålla i sig? Tillväxten trummar på följt av hög lönsamhet. Detta är alla investerares dröm. Dessutom höjs helårsprognosen, då Kone numera tror att omsättningen kommer att bli i nivå med 2009. Tidigare har de sagt att omsättningen ska sjunka 0-5 %. Vad gäller EBIT-resultatet så tror de nu att det hamnar kring 630-680 Meuro, mot en tidigare prognos på 580-620 Meuro. Den nya prognosen innebär att EPS borde stiga ca 0,10 euro dvs hamna runt 2,00euro per aktie 2010.

Finansiellt så är Kone likt Nokia för några år sedan! Gearingen noterar -37,4 % vilket innebär att de hade en nettokassa på 487 Meuro vid halvårsskiftet. Då ska man också minnas att de betalade en jubileumsdividend i våras på ca 336 Meuro! Kone börjar alltmer likna en penningmaskin som antingen kan börja en förvärvsvåg, bli en högutdelare eller en kombination av dessa.

Vad gäller nya hissar (& rulltrappor) så kompenserar Asien för lägre aktivitet i Nordamerika och Europa. Kones viktigaste område är ändå service och underhåll. Det är här Kone vill växa ännu mer och detta är också ett affärsområdet som är stabilt över konjunkturcykeln.

Ett orosmoment hittar man i rapporten!. VD Alahuhta kastar in en brasklapp inför 2011 då han varnar för tuff konkurrens i Europa och Nordamerika. 2010 kommer inte att påverkas, men väl de perioder som följer. Det kan således vara skäl att se över sin vikt av Kone-aktier i portföljen. Man ska inte paniksälja, men däremot inse att den här värderingen inte tål några besvikelser. Denna hypotes kan mycket väl testas redan under nästa år...


Teliasonera Q2
Omsättning: 26,96 Mrd kr (27,42) 26,8e
Resultat före skatt: 7,3 Mrd kr (6,7) 7,4e
EPS: 1,17 kr (1,00) 1,13e
ROE: 15,9 % (17,0%)
Gearing: 38,5 % (32,8%)

Teliasonera hade en ganska väntad rapport, där det största uppslaget var att de höjde sin omsättningsprognos. Nu ska man inte hetsa upp sig alltför mycket över det heller, eftersom den omtalade höjningen bestod av att VD Nyberg skrev att "omsättningstillväxten i lokala valutor och exklusive förvärv 2010 förväntas vara på samma nivå som under det första halvåret 2010". Detta kan sedan påverkas av valutakursförändringar. I klartext innebär det att en förväntad noll-tillväxt nu kan bli hela 2,5 % högre! Detta höjer inga aktiekurser just nu vilket förstås var precis det som hände igår. Sett i ett längre perspektiv har dock aktien stigit >40 % på ett år. Teliasonera är i första hand ett stabilt utdelningsbolag. Söker man tillväxt, får man söka vidare.

Inga kommentarer: