måndag 26 juli 2010

Finska rapportkommentarer (23/7)

YIT Q2
Omsättning: 855 Meur (1839) 901e
Resultat före skatt: 27,9 Meur (26,7) 42e
EPS: 0,16 euro (0,15) 0,23e
ROI: 10,7 % (11,3%)
Gearing: 64,7 % (65,0%)

Trots ovannämnda siffror var YIT-rapporten helt ok! Orsaken är att resultatet tyngs av en bokföringspost då YIT har anammat IFRIC 15-reglerna fr.o.m. 1/1-2010. Numera redovisas byggprojekt vid slutleverans istället för att tidigare ha redovisats som en procentuell uppräkning i takt med att projekten slutförs. Detta leder alltså till att projekt redovisas senare.

Det operativa resultatet (exkl IFRIC15) var således aningen bättre än väntat. Det är framförallt den ryska marknaden som drar då priserna har stigit. Sett till antalet fastigheter minskar de en aning. Lite oroande är att finska marknaden verkar mattas. Tillväxten vill inte riktigt hålla i sig.

YIT bibehåller prognosen att omsättningen ska växa, samtidigt som resultatet före skatt ska öka väsentligt. Ingen fara på taket alltså, men det börjar blåsa lite snålare. Man måste komma ihåg att YITs aktie har med än fördubblats det senaste året. Detta kräver bra resultat för att kursen ska bibehållas.

Kesko Q2
Omsättning: 2279 Meur (2143) 2222e
Resultat före skatt: 78,7 Meur (38,2) 53,8e
EPS: 0,51 euro (0,19) 0,36e
ROE: 6,7 % (3,4%)
Gearing: -10,9 % (0,9%)

Kesko har hittills presenterat den största överraskningen under Q2. Vilken otroligt stark rapport från det finska handelsbolaget. Järnhandeln går fortfarande sådär, men övriga delar går mycket starkt. Balansen är också i mycket gott skick då Kesko numera är nettoskuldfria. Under hösten kommer det även att redovisas intäkter från fastighetsförsäljningar vilket stärker den ytterligare.

Ovanstående kommer definitivt att leda till högre prognoser, både för resultatet i år och dividenden inkommande vår. Letar man dividendbolag ska man nog minnas trotjänaren Kesko. Inte direkt spännande, men stabilt.

Exel Q2
Omsättning: 19,2 Meur (19,3) 17,6e
Resultat före skatt: 2,64 Meur (2,58) 2,3e
EPS: 0,16 euro (0,16) 0,14e
ROE: 29,7 % (38,6%)
Gearing: 20,4 % (63,5%)

Exel kunde mycket väl utgöra en studie för hur man inte ska flytta sin produktion till Kina! Detta medförde nämligen stora kvalitetsproblem och några mycket magra år för bolaget. Efter att ha sålt sina användarvänliga (men olönsamma) innebandyklubbor till New wave så är Exel numera helt fokuserat på industriproduktion. Detta verkar också löna sig.

Resultatet för Q2 var aningen bättre än väntat, även om det är få som följer detta bolag. Kassaflödet positivt och marknaden verkar ha stabiliserat sig. Ledningen är dock mycket osäker om situationen och vågar inte ge en prognos ens för innevarande år.

Inga kommentarer: