måndag 19 juli 2010

Finska rapportkommentarer (16/7)

Fortum Q2
Omsättning: 1295 Meur (1194) 1238e
Resultat före skatt: 332 Meur (355) 357e
EPS: 0,30 euro (0,32) 0,32e
ROE: 19,3 % (25,7%)
Gearing: 75 % (67%)

Fortum var överraskande av två orsaker. För det första att ens avvek från estimaten, eftersom Fortum-rapporten brukar vara ungefär lika spännande som GE - dvs precis i linje med förväntningarna. För det andra var rapporten överraskande då den var sämre än väntat. Kostnaderna har ökat rejält och speciellt posten "materials & services" var upp 25 % på årsbasis (ca 100 Meuro). Bolaget menar att kostnaderna för kärnkraften var högre, något som de inte kunde kompensera med högre priser då Fortum prissäkrar en stor del av sin försäljning.

Nu ska man kanske inte förblindas över kortsiktiga kostandsökningar. På längre sikt är Fortum oerhört intressant. Ur ett strategiskt perspektiv har de många möjligheter. Deras produktion är till stor del koldioxidneutral vilket är precis vad nuvarande politikeretablissemang älskar. Sen har de förstås kärnkraft och stor investering i Ryssland, vilket är ganska jobbiga risker ifall det slår del. I grunden har de ett starkt kassaflöde, vilket även gör att Fortum fortsättningsvis kan vara en bra dividendbetalare.

Elisa Q2
Omsättning: 364 Meur (355) 357e
Resultat före skatt: 53 Meur (56) 55e
EPS: 0,26 euro (0,27) 0,26e
ROI: 12,6 % (17,0%)
Gearing: 93,2 % (89,2%)

Elisa presenterade en bra rapport. Det viktiga var förstås kassaflödet som ska bygga grunden för en eventuell extradividend under hösten. Tillväxt är inte ett ord man förknippar med Elisa, men faktiskt visade de en liten tillväxt under Q2. Bolaget är dock mer av en långsiktig och relativt stabil dividendaktie. I år kommer t.ex. direktavkastningen att närma sig 8-9 % på dagens kursnivåer och såhär brukar det se ut alla år i Elisa! Detta är dock inklusive höstens förväntade extradividend.


Rautaruukki Q2
Omsättning: 647 Meur (438) 591e
Resultat före skatt: 28 Meur (-127) -7e
EPS: 0,14 euro (-0,68) -0,03e
ROCE: -4,4 % (1,9%)
Gearing: 35,9 % (22,9%)

Fredagens kanon kom från Rautaruukki! Vilken helt otrolig rapport där en förväntad förlust blev en ok vinst. Prognosen nästan dubblades och de förväntar sig numera att omsättningen ökar 25-30 % (tidigare: 15-20%). Helårsresultatet före skatt förväntas också bli positivt. Om man ska följa ledningens optimism så har konjunkturen redan vänt.

1 kommentar:

FONT LOVER sa...

hello my friend! warm greeting ^^!
your blog looks nice 0_0

by the way,
if you need to find unique fonts, you can go to our website.

best regards;