tisdag 27 juli 2010

Semestertest?

Det har stressats enormt kring stresstesten, men i ärlighetens namn var det kanske mest spel för gallerierna? Tanken var förstås inte att europeiska politiker skulle få koll på den europeiska banksektorn (via ECB har de redan full koll). Tanken var istället att ge investerarna förtroende för europeiska banker samt att kasta lite ljus över en sektor som hittills varit allt annat än transparent. Nu kanske politikerna inte riktigt lyckades med det. Redan innan testen presenterades i fredags kom det kritik att de var alldeles för snälla. Ungefär ett "semestertest", istället för ett äkta stresstest i stil med oktober 2008.

Testen bestod i ett "adverse" scenario, där man bedömde 91 europeiska bankers kapitaltäckning per 31.12.2011 ifall ekonomin vände ned igen. För den oinsatte är det nämligen så att banker har ett kapitalkrav på sig. De kan således inte låna ut alla sina pengar utan måste hålla kvar en viss andel i "säkra tillgångar". Dessa tillgångar används som en buffert ifall när de ekonomiska tiderna blir sämre. I stresstesten fick nivån av Tier1-kapital inte understiga 6 % vid ett s.k. "adverse scenario", som innebar minskad BNP, ökad arbetslöshet och högre räntor. Alltså sådana makrosiffror som vanligtvis pressar bankernas kreditportföljer.

Man testade också hur bankernas kapital är placerat, vilket ofta är styrt till de vanligtvis säkra statsobligationerna. Vad händer ifall obligationerna har tappat i värde när banken behöver sälja dem? Man räknade inte med fullständig default utan räknade med att de skulle falla mer eller mindre.

Ingen har förstås missat att sju banker missade stresstestet lägsta gräns. Av dessa är redan den tyska (Hypo Real) förstatligad, liksom den grekiska (ATEBank). De spanska småkassorna har förstås redan en tuff situation och var så att säga "stressade inför detta test". Inte underligt att de har problem med ett ännu värre scenario. Vad som kanske inte har nämnts lika ofta är att totalt 24 banker hamnar under 7 % kapitaltäckningsgrad! Där hittar vi en hel del portugisiska, spanska och italienska banker men även t.ex. Deutsche Post.

Kritiken mot stresstesten lät heller inte vänta på sig. Mest anmärkningsvärt är att det tydligen var upp till varje enskilt land att formulera de "tuffa villkoren" i testet. Gällande fastighetspriser antog t.ex. Spanien att de skulle falla 35 % medan Österrike antog att de skulle stiga 2 %! Vem som helst inser väl att en bank inte kan vara stressade över stigande fastighetspriser! Man kunde väl åtminstone ha gått in för en noll-linje? Detta kan visserligen vara en felskrivning då Österrike enligt rapporten har exakt samma siffror på basscenariot som på "adverse".

En övrig källa till kritik är testerna mot bankernas placeringsportföljer, där man har utgått från att vissa statsobligationer ska tappa i värde. För det första har man endast testat tradingportföljerna och helt utelämnat bankens övriga placeringsverksamhet. Det ska mycket till om en bank ska gå under p.g.a. hög risk i tradingportföljen. Nu menar CEBS att förändringar i bankens investeringsportfölj, spiller över till tradingportföljen. Därför var deta realistiskt. Låter aningen vagt för mig. För det andra har man heller inte testat vad som händer om det blir default på vissa sydeuropeiska länder. Bl.a. grekiska obligationer handlas på marknaden som om de ska defaulta inom fem år.

Man kan också invända mot tidpunkten. Testerna har gjort en avstämning per den 31.12.2009 och situationen då. CEBS påpekar själva att 1/7.2010 förföll det en stor ECB-repa . Denna tillsammans med övriga bankern utgör ca 1,2 % av bankernas totala Tier1-kapital. Det är alltså med visst statligt stöd som dessa kapitalkrav tillgodoses. Man ska också komma ihåg att de statliga pengarna är ojämnt fördelade. 1,2 % är i snitt, det finns banker som är betydligt mer beroende av pengarna.

Trots kritiken mot stresstesterna tycker jag ändå att de har gett en grund för ökat förtroende inom banksektorn. Nu ligger en del av korten på bordet och det är upp till var och en att räkna själv. Tycker man att stresstesten var för enkla kan man alltid ta till extra tuffa villkor själv och se var man hamnar. Man kommer ganska snabbt fram till att utifrån dessa kriterier ska det till väldigt mycket innan den europeiska banksektorn rämnar! Iallafall generellt sett.

Ser man till enskilda banker så finns det anledningen att bli nervös i vissa fall, speciellt när man funderar över vad som inte testades. T.ex. Österrikes vågade inte räkna med sjunkande fastighetspriser. Varför det? För Österrikes del skulle det också ha varit mer relevant att testa hur de österrikiska bankerna klarar en kraftig nedgång i Östeuropa, där de har varit "duktiga" på att låna ut pengar. Ifjol talades det om att ifall Östeuropa rämnar, då får vi en "Islands deja-vu"! Nu lämnade CEBS detta scenario, men ser man till grundförutsättningarna blir man lite skakad!

Österrikiska Erste Bank hade t.ex. vid senaste årsskiftet hela 108,7 Miljarder euro utlånat i Östeuropa. Det motsvarar 54 % av balansen! Konkurrenten RZN hade ca 66 % av balansen utlånat utanför Österrike, varav ca 84 miljarder euro till Östeuropa! Det finns alltså en ganska stor risk som CEBS inte talar om. Det skulle även ha varit intressant att se vad som händer ifall även våra närområden skulle drabbas hårt. SEB/Swedbank orosmoment har inte direkt varit fokuserad på deras exponering mot den grekiska ekonomin...

Om man inte talar om problemen så finns det inte, eller hur var det nu?

Det mest intressanta med dessa stresstest är ändå att de för med sig ytterligare publicering. Många banker har valt att redogöra för sina obligationsinnehav i sin helhet, vilket ökar transparensen inom banksektorn. Naturligtvis sätter detta fokus på de sex tyska banker som hittills inte velat publicera sina innehav, men det är också meningen. Tids nog kommer nog dessa portföljen fram också. Inte ens tyska politiker som drev igenom blankningsförbud mot dessa banker kan skydda dem i all evighet.

De kommande månaderna kommer vi alltså att få uppleva ökad transparens inom den europeiska banksektorn. Detta har inte hänt tidigare! Förhoppningsvis leder det till att den korrekta risken kan beräknas av marknaden. Det torde vara första steget på vägen ut ur denna finanskris. Eller rättare sagt, det hoppas jag!

Här hittar du resultateten av stresstesten

Inga kommentarer: