tisdag 13 juli 2010

Basware växer vidare

Basware Q2
Omsättning: 26,6 Meur (22,7) 25,2e
Resultat före skatt: 3,0 Meur (2,1) 3,1e
EPS: 0,19 euro (0,12) 0,20e
ROE: 14,7 % (11,5%)
Gearing: -21,8 % (3,3%)

Basware fortsatte sin vackra tillväxt. Omsättningen växte med 17 % på årsbasis och lönsamheten hänger med. Visserligen var kanske bruttomarginalen aningen lägre än förväntningarna, men i detta skede i konjunkturen ska man inte vara alltför petig. Intressant är också det starka kassaflödet som har gjort balansen än mer välfylld. Prognosen säger att de ska fortsätta växa, samtidigt som EBIT-marginalen ska vara 10-15 %. Det borde inte bli svårt att uppnå. Basware är som bekant ett av mina favoritbolag.


De europeiska stresstesten verkar vara under press, redan innan de publiceras. I fredags skickade EU-kommissionen ett "hemligt" brev där de klargjorde vikten av att de enskilda bankernas positioner offentliggjordes. Uppenbarligen finns det krafter som vill fortsätta mörka hur mycket (grekiska?) statsobligationer vissa banker äger. Jag kan inte annat än hålla med om att fullständig transparens i detta fall är det enda som kan lindra den förtroendekris som europas banker lever med. Om man börjar mörka resultatet i stresstesten, då antyder man att problemen är ganska stora. Marknadens tolkning blir då att problemen är katastrofalt stora. I såna fall ska man inte ha en enda bankaktie den 23/7...

Inga kommentarer: