tisdag 20 juli 2010

Nokia köper Motorolas nätverk

Nokia gjorde i helgen klart att de köper Motorolas trådlösa nätverksdel för 1,2 miljarder USD. Köpet är strategiskt hyperintressant då Nokia stärker sin nätverksposition i USA, Kina och Japan. De får också tillgång till några olika tekniker där Nokia varit på efterkälken.

Rent finansiellt verkar de också ha betalat ett ok pris. P/S uppskattas till 0,3 och det är ungefär häften av vad Nortel såldes för. EV/EBITDA ligger på strax under 3 vilket är mindre än hälften av vad sektorn värderas till i dagsläget. "iDen" ingår inte i affären, en del som står för ca 11 % av omsättningen. Pro-forma (inkl iDen) uppgår omsättningen till drygt 3,7 Mrd USD och rörelseresultatet till 520 MUSD. Således borde NSN kunna dubbla sin vinst ifall de lyckas bibehålla lönsamheten i denna del.

Rent strategiskt undrar man förstås vad framtiden ska föra med sig. Finska företag har ingen vidare historik vad gäller förvärv av amerikanska bolag. Man minns med fasa Stora Enso som sålde sin skog (!) för att förvärva ett amerikanskt bolag. Förvärvet såldes ifjol till halva priset - samtidigt som skogen har ökat enormt i värde! Nokia har dock inte satsat lika mycket på denna affär, vilket talar för en klok ledning. Även om Motorola-köpet går åt skogen så har Nokia betalat ca 2 % av sin årsomsättning. Helt ok risk/reward tycker jag. Rent av portföljteori-mässigt! Detta kan verkligen bli intressant.

Om man slutligen ska spinna vidare på rykten så skrev WSJ att Nokia letar aktivt efter en ny VD. Denna ska presenteras innan månadsskiftet. Nokia kommenterar inte dessa "spekulationer" men ingen rök utan eld. Aktien studsade iallafall till idag på morgonen. Marknaden har alltid rätt eller?

Inga kommentarer: