onsdag 16 juli 2008

Börjar vi se paniken?

Börsen sjönk igår och framförallt inom finanssektorn börjar paniken krypa närmare. Av USA:s drygt 7500 banker ska ca 150 gå i konkurs säger experterna. I Danmark flyr kunderna från Roskildebank och även om de nordiska bankerna överlag har missat de riktigt stora minorna så kommer problemen närmare. Swedbank är under press liksom SEB. Hittills är det dock bara oro, när paniken sätter in ska man agera.

SKF var lysande igår. Slog förväntningarna och var positiva om framtiden - man kan inte begära mer! Analytiker gjorde tummen upp och hade svårt att hitta något negativt. Positivt var också att aktien steg på en mycket negativ börs! Frågan är om man inte borde agera på detta världsbolag. Värderingen i förhållande till förväntade vinster är på låga nivåer och lyckas de upprepa vårens dividend får man ca 10 % i direktavkastning.

HM hade bra försäljning i juni. Oron är stor att denna tillväxtaktie ska bli tappa sin gloria, men än så länge får pessimisterna vänta. Personligen gör jag ingen hemlighet av att jag gillar HM och givetvis färgar det mina bloggkommentarer. Att höra analytiker "förklara" nedgången med att de kommande månaderna har "tuffa jämförelsesiffror" gör en mest irriterad. De senaste 30 åren har HM konsekvent skapat "tuffare jämförelsesiffror" och med undantag av början på 90-talet har de också lyckats slå dem! Analyserar man bolag har jag svårt att se vad övrigt man vill se ett bolag prestera, innan man vågar säga "övervikta"?

PKC överträffade förväntningarna, även om engångskostnader drog ned resultatet för kablage-delen. PKC spår att omsättningen ska öka medan resultatet hålls på en bra nivå. Värderingen är kanonlåg i PKC och dividendavkastnigen mycket intressant men kopplingen som underlevarantör till bl.a. bilindustrin gör att man är mycket oroad för konjunkturen. Hittills har den oron varit förgäves! Kanske man ska glömma magkänslan och endast se till nyckeltalen?

Salcomp mötte verkligheten till slut, efter måndagens vinstvarning. De tror inte längre att de uppnår fjolårets resultatnivå p.g.a. högre kostnader och sämre försäljningsmix. Ifjol var de undantaget i branschen då de som underleverantör inom telekomindustrin lyckades göra otroliga resultat. Rapporten kommer 12/8 men om man jämför hur det har gått för andra bolag i branschen när resultatet viker ned (Elcoteq, Perlos, Scanfil), då är det kanske läge att sälja redan idag...

Inga kommentarer: