fredag 11 juli 2008

Håller förväntningarna?

Inför rapporterna är den stora frågan inte om bolagen kommer att göra vinst utan huruvida förväntningar och prognoser håller? Om prognoserna håller har börsen en ganska stor uppsida. Om de däremot justeras ned, kan samma börs falla en bra bit till.

Affärsvärlden hade en genomgång av Stockholms 30 största bolag. De och alla läskunniga konstaterar snabbt att banker och verkstad har fått mycket mer stryk än vad vinsterna har justerats ned. Konsekvensen är lika tydlig på uppsidan då uppskruvade förväntningar långt ifrån har betalats i form av stigande kurser.

Tittar man lite närmare hittar vi även en högrisk-aktie, trots intressanta nyckeltal. Electrolux beräknas göra 1928 Msek i vinst under 2008. Q1 gjorde de -106Msek och Q2 beräknas de göra 177 Msek. Det innebär (om allt går vägen) att de H2/08 ska tjäna 1857 Msek! Det skulle i såna fall överträffa 2005-års helårsvinst! Det är naturligtvis inte omöjligt men definitivt en risk man borde undvika i dessa tider...

Artikeln ska dock inte läsas ordagrant! Man måste dock komma ihåg att vinster sällan justeras ned en månad före kvartalsrapporten utan det sker samma dag eller efter rapporten. Den senaste månaden har börsen fallit på kollektivt nedskruvade vinstföräntningar, utan att analytikerna officiellt har gjort justeringar. Därför har vi denna till synes "omöjliga ekvation" just nu. Om en månad kanske siffrorna är mer i paritet...

Inga kommentarer: