måndag 10 november 2008

En personlig insikt

Jag ser mig själv som en optimist och en som ofta hittar ljuspunkter även de mörkaste börsdagarna. Detta präglar säkert också mina aktieval. Därför är jag nu en aning förvånad när jag inser att jag är en "contrarian", dvs en som tycker att människors pessimism (eller rättare sagt graden av den) är den bästa börsmätaren! Nu är jag inte fullt ut contrarian, för jag tror inte att man konsekvent ska välja de mest utbombade aktierna (vissa förtjänar faktiskt att säljas) men sett till hela börsen är min övertygelse att köplägen är bäst när "alla" är pessimistiska - speciellt om kvalitetsbolagen.

Som contrarian blev jag därför glad över nedanstående graf från Bespoke. Den beskriver genomsnittet av analytikers rekommenderade aktievikt i förhållande till börsutvecklingen.
Man ser direkt att analytikerna har fått panik av börsutvecklingen och kraftigt sänkt sina rekommenderade aktievikter. Tyvärr bekräftar det också precis de fördomar om ryggradslösa anlytiker som många för fram. Kan det verkligen vara rätt strategi att sänka aktievikten nu när börsen är halverad? Jag tvivlar starkt!En annan sak som ger mig hopp är att många (alla?) institutioner är kolossalt underviktade i aktier! Vissa har ca hälften av sin normala aktievikt! Givetvis finns det frågor om soliditet och solvens som institutioner inte ens vill vara i närheten av, men någon gång blir det deras arbete att låta tillgångarna maximera sin vinst. Då ska alla "övervikta" aktier, då blir det kolossalt trångt i dörren...

Ramirent hade ingen vidare rapport. Omsättning och försäljning sämre än väntat, samtidigt som även utnyttjandegraden sjönk. Mest positivt var att kassaflödet var på plus. De har dragit ned investeringarna och amorterar istället av på skulden, men tyvärr är Ramirents verksamhet beroende av nybyggande - något som det blir sparsamt av nästa år! Därför är det nog ännu lite tidigt att investera trots att kursen har kommit till 2,87 från 22 euro! På några års sikt gör man nog redan en bra affär...

OP-Pohjola rappoterade i torsdags. Skadeförsäkringsdelen går riktigt bra men resten av koncernen pressas av de tuffa marknadsförhållandena. Resultatet före skatt var 38 % sämre än ifjol! K/I-talet ligger på 50 % vilket ändå är bra, marknadsandelen bedöms till ca 30 %. Ännu är det alldeles för tidigt att fundera på investeringar i banksektorn, men den dagen krisen drar förbi kan OP-Pohjola vara intressant. Kombinationen bank & försäkring har säkert stor potential. Däremot ska man nog inte hoppas alltför mycket på bud/fusioner, eftersom koncernstrukturen är alldeles för brokig.

Inga kommentarer: