onsdag 26 november 2008

Live and let die

Man frågar sig snart om företag får gå i konkurs? Bilindustrin (i gott sällskap) talar om hur enormt viktiga de är för världens ekonomi! Deras eventuella konkurs skulle hota landet och staten måste därför organisera ett räddningspaket åt dem också! Vilket skitsnack! Bilbranschen har haft stora problem i 20 år och inte ens i goda tider har de lyckats tjäna pengar. Deras framtid är knappast positiv för världsekonomin. Tillåt dem konkursa och låt ekonomin leva vidare!

Afv.se hade en intressant artikel igår om bilindustrin. Den refererade till en norsk forskare som i princip sade det som verkar vara den allmänna politisk-ekonomiska uppfattningen, dvs alla nya pengar till bilinduistrin är pengar i sjön! Fokus borde istället vara på att skapa nya arbeten.

Vi hade motsvarande situation i Norden på 80-talet. Då var det varvsindustrin som var i kris och övertygade politikerna att de var livsviktiga och skulle klara sig med mera skattepengar. Ett antal miljarder senare konstaterade politikerna att varvsindustrin hade mer än finansiella problem och följdaktligen fick de gå i konkurs. USA borde anamma liknande åtgärder, men kanske satsa ännu mer resurser på att verkligen få "bilarbetarna" till nya arbeten. Där kanske de nordiska regeringarna tog i för lite?

Problemet för USA/Obama är att bilindustrins problem har blivit akuta i ett läge när den amerikanska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur. Det är ett mycket dåligt tillfälle att få ytterligare 3 miljoner arbetslösa och inget man vill inleda sin presidentkarriär med. Tyvärr har Obama inget val - men han kan välja att skjuta upp problemen några år.


Finska arbetslösheten sjönk i oktober till 5,8 % (6,2%)! Spontant känns det som ett räknefel och statistikcentralen påminner om att siffran har en felmarginal.Den allmänna uppfattningen är att arbetslösheten i Finland kan stiga till närmare 10 % kommande året. Fortfarande bra mycket bättre än 90-talets 21 %, men betydligt värre än idag.

Swedbank hade extra bolagsstämma igår och den godkände nyemissionen. Det mest intressanta var ändå VD:s uttalanden om Baltikum. Han sade att de har en ganska pessimistisk syn när det gäller den närmaste framtiden och de fortsätter att förbereda sig på kommande förluster! Han kommenterade också ryktena om devalveringar i Baltikum med att "Swedbank är väl förberedda för ett sådant ytterst negativt scenario". Hur då undrar man?

Skulle ledningen ha något förtroende kvar så kanske man skulle ge den låga värderingen en chans, men dessa uttalanden skapar bara mer osäkerhet. Kunde inte ledningen en gång för alla skingra molnen och säga:
  1. Baltikum är katastrof just nu.
  2. Vårt huvudscenario spår kreditförlusterna på X miljarder
  3. Vi klarar dessa förluster genom att...

Just nu har man bara känslan att svaret på fråga två och tre innebär fara för framtiden! Speciellt med tanke på att Swedbank uppenbarligen inte har några problem med statens garanti trots att ALLA andra banker ser åtminstone tre fundamentala problem med den! Jag slås av den oroväckande tanken att om alternativet på kort sikt är förstatligande/omstrukturering - då spelar det ingen roll vad statsgarantin innebär på längre sikt... men jag vill påpeka att det är mer än personlig reflektion än väl underbyggd analys!


TopDanmark, Sampos påstådda förvärv i Danmark sänkte (sprängde bort!) resultatprognosen för 2008. Tidigare har de talat om en vinst på ca 450-550 miljoner DKK. Nu talar de om en förlust på 250-350 miljoner DKK!!! Orsaken är finanskrisen och hur den påverkar värderingen av deras portfölj (mark-to-market). Nästa år talar de om en vinst på ca 1150-1250 miljoner DKK under förutsättning att marknaden normaliseras. Med andra ord är detta en redovisningseffekt och inget annat. *pust* Aktiemarknaden drog samma slutsats och handlade upp aktien 5,5 %.

Inga kommentarer: