fredag 17 oktober 2008

Dividend från bankaktier ett minne blott?

Det ryktas om att staten har formulerat ett krav för att de ställer upp och garanterar bankssystemet. Det går ut på att bankerna förbjuds att dela ut dividend eller införa någon form av belöningsystem under de kommande två åren. Allt detta enligt Svenska Dagbladet, Kauppalehti m.fl. Eftersom detta redan är infört i Danmark är det inte helt osannolikt att de skulle införas även här.

Att politiker aldrig lär sig! Tror de verkligen att det här kravet får önskad effekt? Bankerna kommer att hitta vägar runt detta. Istället för dividend kunde de t.ex. börja köpa egna aktier och makulera dem (görs av många bolag redan). Om staten vill ha rättning i ledet så finns det tyvärr bara en säker väg att vandra. Se till att få bestämmanderätt och stoppa sedan alla former av belöningar redan i styrelserummet!

SKF står starkt (som vanligt). Resultatet var aningen bättre än analytikernas förväntnignar men framförallt bättre än ifjol! De har dragit ned tillverkningen för att de ser lägre efterfrågan framförallt i Europa och Nordamerika. Däremot säger de att Latinamerika och Asien kommer att ha högre efterfrågan! Asien ska t.o.m. vara påtagligt högre! De har köpt några bolag vilket ger negativt kassaflöde och högre skuldsättning. Ser man framåt så kommer svag SEK att gynna SKF då majoriteten av deras intäkter sker i USD och EUR.

Nokia hade en ganska svag rapport igår. I prognossänkningen från augusti nämndes att de skulle offra försäljning för att bibehålla marginalen. Omsättningen var rejält sämre och resultatet var lite sämre än väntat. Kallasvuo menade att Q4 skulle ge bättre siffror. Frågan är om det är en from förhoppning eller väl underbyggd analys? Kallasvuo lämnar ännu inga prognoser för 2009, men personligen känns analytikernas estimat (EPS ca 1,50) som lite väl höga, med tanke på att 2008 ska ge ca 1,30. Trots osäkerheten om 2009 är Nokia riktigt lågt värderat i dagsläget. Nokia handlas ca 8,5 ggr årets beräknade vinst och om man räknar bort de ca 1,90/aktie som ligger i kassan blir den siffran ca 7! Detta för ett bolag som sålde 118 miljoner telefoner, har 38 % av världsmarknaden och skapade ett kassaflöde på 1,3 miljarder euro under Q3! Det är som sagt panik på världens finansmarknader...

Getinge hade en mycket stark rapport igår. Vinsten växte med 26 %, orderboken med 15,8 och prognosen var fortsatt mycket positiv. Orsaken till kursfallet var att de har ökat omfattningen av nyemissionen till 2 Mrd SEK. Balansen är mycket svag idag (gearing 180%) och uppenbarligen vill Bennet & Co stärka den i nuvarande kreditkris. Gearingen skulle förbättras till 155 % så fortfarande förblir Getinge ett ganska skuldsatt bolag, vilket ändå är acceptabelt med tanke på den stabila verksamheten. Man måste dock medge att Getinge tar lite risk med sin balansräkning i dagsläget. Emissionen innebär (med dagens kurs) att aktiestocken späds ut med ca 9,2 %.

Vad händer med min favoritaktie Nokian Renkaat? Min personliga åsikt är att de är sanslöst lågt värderade just nu, men de har handlats upp de senaste dagarna under rätt stor volym! Har resultatet läckt eller är det något annat på gång? Ser man till mäklarstatistiken är det Svenska Handelsbanken och SEB som är stora nettoköpare och ett ganska långt gap till tredje största köpare. Rapporten kommer 31/10 - kanske det klarnar då?

Inga kommentarer: