fredag 3 oktober 2008

Hur står det till med våra banker?

Riskskalan har ändrats dramatiskt under de senaste två veckorna. Tidigare var aktier riskfyllda och konton säkra. Nu frågar sig alltfler huruvida bankkonton faktiskt är så säkra?
Det enkla svaret är ja - åtminstone när det gäller finska och svenska banker (våra banker)! Nedan en personlig reflektion som förklarar ja-svaret utan att för den skull ge en heltäckande bild.

Kapitaltäckning

Våra banker har högre kapitaltäckningsgrad än många av de amerikanska bankerna. Det innebär, enkelt uttryckt, att de inte har lånat ut lika mycket i förhållande till tillgångarna i banken. Det innebär samtidigt att de klarar kriser i betydligt större utsträckning. Givetvis klarar de inte 50 % default på lånestocken, men jag vet inte om vi någonsin har nått dessa nivåer - inte ens på riskfyllda lånetyper. En tiodubbling av "default raten" skulle våra banker klara med en värre förkylning!

Egen inlåning

Våra banker har i stor utsträckning ägnat sig åt den arbetsdryga metoden att sköta inlåningen själv - via allmänheten. Många av dagens krisbanker har köpt sin inlåning från penningmarknaden vilket fram till årsskiftet var en mycket mer lönsam strategi. I dagsläget är det däremot en enorm fördel att kunna ha egen inlåning; man riskerar inte att snabbt tappa en stor del av inlåningen samtidigt som bankerna inte blir lika känsliga för plötsliga räntetoppar. Därför står våra banker starkare.


Andelen dåliga lån

Den stora risken för banker är att folk inte klarar av att betala tillbaka sina lån. Bankerna räknar med att en viss andel av lånestocken kommer att fallera, men t.ex. vid årsskiftet låg den faktiska andelen på ca 0,1 %! Det är mycket lågt! De senaste tio åren har vi faktiskt sett positiva kreditförluster vissa år! Hur det ser ut de kommande två åren är omöjligt att bedöma i dagsläget, eftersom inte ens finansinspektionen har fullständig översikt över kreditdiskussionerna. Är det någon bank som har varit officiellt slapp med kreditgivningen? Är det någon bank som har släppt på sina säkerheter, t.ex. genom att bevilja 100 % bostadslån utan tilläggssäkerheter? Då kanske man ska dra öronen åt sig, men det innebär absolut inte att banken är i kris per automatik!

Global recenssion

I dagsläget är det mer en risk än faktum. En global recenssion kommer att innebära högre arbetslöshet som i förlängningen skulle innebär att fler personer skulle få problem med sina
lånebetalningar och därmed får bankerna en större andel dåliga lån. Även denna punkt är omöjlig att bedöma i dagsläget, men krasst uttryckt så klarar sig bankerna ganska bra tack vare sina säkerheter. Värre är det med låntagarna...

Förtroende

Förtroende är allt när det gäller banking. Om folk inte har förtroende för att banken klarar sina åtaganden, då går det på tok! Swedbank hösten 2008 är ett typexempel. En bank som har gjort lite dåliga affärer och som dessutom inte velat tala om det, gör kunderna onödigt nervösa. Nyheterna intervjuar folk som tar ut alla sina pengar och man får lätt uppfattningen att det faktiskt är riktigt illa ställt med Swedbank. Trots att jag varit ganska kritiskt mot dem och framförallt deras tysthet, så är jag ganska övertygad om att det inte finns några akuta
problem. Som kund är man trygg, men som aktieägare kan det bli (fortsatt) jobbigt en tid framöver.

Staten

Om vi hamnar i rejält sämre tider så kan man lita på att staten inte kommer att sitta handfallen. Givetvis kommer det stödåtgärder, skattelättnader och annat som ska stimulera ekonomin. Räddningspaketet i USA skulle säkert kunna kopieras hit ifall vi ser en kraftig inbromsning i ekonomin. Kort sagt, om vi står inför en kris kommer staten att agera och garantera
banksystemet.

Sammanfattning

I dagsläget är krigsrubrikerna mestadels oro och inte konkreta problem. Givetvis får vi antagligen sämre tider kommande året, men att tala om katastrof är i dagsläget rejält överdrivet på gränsen till förtal! Finansinspektionen, centralbanker och regeringar upprepar samma sak: Bankerna är starka i dagsläget. Därmed inte sagt att det ser bra ut. Jag tycker personligen att man ska undvika bankaktier i dagsläget, men det är en investeringsynvinkel. Ett bankonto i våra banker anser jag fortfarande vara lika säkert som ifjol den här tiden.

Inga kommentarer: