fredag 10 oktober 2008

Paniken är här!

Nu börjar paniken sprida sig till världens investerare. Hittills har vi sett kraftiga nedgångar men under "ordnade" former. Nu på morgonen läser man i di.se att Tokyo drabbades av panik inatt, dvs hejdlöst säljande bara för att komma ur positionerna - till vilket pris som helst. Vi upplever antagligen något liknande i Norden idag.

Det som är mest intressant med dylika situationer är att alla aktier faller handlöst. Man kan förstå att finanssektorn tappar eftersom osäkerheten är stor där. Man kan även förstå att högt belånade bolag faller eftersom de rimligtvis får svårare att refinansiera sig. Man kan även förstå att konjunkturkänsliga bolag faller eftersom de drabbas hårt av en konjunkturnedgång. Det som är svårare att förstå är hur bolag med låg belåning och stabil verksamhet (konjunkturokänsliga) faller lika mycket! På sikt är detta ett situation som inte kommer att bestå. Nu är alltså en bra tidpunkt att byta "skräpbolag" mot "kvalitetsbolag".

Alla väntar med spänning på USA-börserna ikväll. Ska vi se en kraftig nedgång eller håller de ställningarna? Knappast lär de väl stiga för första gången på 8 handelsdagar...

Om man ska se något positivt med dagens oro så är det att oljepriset och en hel del andra råvaror har fallit kraftigt. Det minskar inflationstrycket och underlättar för centralbankerna att sänka räntan. Nu ska vi "bara" få se att förtroendet återvänder så kommer räntorna att sjunka även för allmänheten.

Inga kommentarer: